Sportovní areály města Chrudim
V průhonech 503
537 03 Chrudim 3

tel.: 469 638 737
tel.: 469 669 260

Všeobecné podmínky užívání skateparku

Provozní řád veřejného sportovního hřiště skatepark

Vážení návštěvníci,

skatepark byl vybudováno nemalými prostředky městem Chrudim a je vám dán za drobnou úplatu k dispozici pro využití volného času. Pro zpříjemnění pobytu vás žádáme o dodržování podmínek tohoto provozního řádu, vydaného na základě zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů.


Skatepark je vhodný pro jízdu pouze na skateboardu, bruslích a BMX kole. Aby mohlo být BMX kolo ve skateparku použito, musí být vybaveno plastovými koncovkami na řídítkách a plastovými pegy. Pohyb na jízdních kolech je ve skateparku (s výjimkou kol BMX podle DIN 79105) zakázán.

Skateboardové hřiště je určeno především pro mládež starší 15 let.

Děti ve věku 6-15 let mohou zařízení využívat pouze v doprovodu rodičů, odpovědného zástupce či jiné osoby starší 18 let.

V zájmu bezpečnosti sportujících je možno skatepark používat za přítomnosti minimálně dvou osob, z nichž pouze jedna osoba může provádět jízdu a druhá bude vykonávat dohled.

Ochranné pomůcky doporučujeme všem uživatelům, každý aktivní uživatel mladší 15 let musí při jízdě ve skateparku ochranné pomůcky (helmu, chrániče kolen a loktů) používat bezpodmínečně. Při jízdě v bowlu musí používat ochrannou helmu všechny věkové kategorie. Pohyb na hřišti je na vlastní nebezpečí uživatele. Majitel a provozovatel hřiště neodpovídá za újmu na zdraví nebo majetku návštěvníků, vzniklou při sportovní i jiné činnosti. Skatepark je uzavřen a nezpůsobilý provozu v případě deště, mokrého povrchu překážek a prostoru mezi překážkami, v zimních měsících při sněhové pokrývce a náledí. Dále také v nočních hodinách a v čase snížené viditelnosti.

Provozní doba:

 • od 1. října do 31. března od 9:00 hod. do 17:00 hod.
 • od 1. dubna do 30. září od 8:00 hod. do 21:00 hod.

V celém prostoru hřiště je zakázáno:

 • kouřit a konzumovat alkoholické nápoje a omamné látky
 • jízda na kole (s výjimkou BMX, viz výše), motocyklech a v motorových vozidlech
 • stanovat, nocovat, rozdělávat a udržovat otevřené ohně
 • malovat a vylepovat plakáty na překážky a betonovou plochu
 • pořádat propagační, reklamní a jiné akce bez písemného povolení provozovatele
 • poškozovat a znečišťovat prostory, zařízení a vybavení, vnášet jakékoli skleněné obaly a předměty
 • donášet či instalovat nové sportovní prvky
 • vstupovat se zvířaty

Návštěvník je povinen:

 • respektovat provozní řád a pokyny správce
 • využívat areál pouze v provozní době
 • chovat se slušně a ukázněně tak, aby neohrožoval ostatní ani sám sebe
 • udržovat čistotu a pořádek
   

Skatepark je pod dohledem kamery Městské policie.

Pokud se setkáte s poškozováním zeleně nebo vybavení skateparku, oznamte to prosím neprodleně Městské policii – tel. č. 156.

 

DĚKUJEME VÁM, ŽE PROVOZNÍ ŘÁD DODRŽUJETE.

Správce hřiště:
Sportovní areály města Chrudim
V Průhonech 503, 537 03 Chrudim 3
Odpovědný pracovník: Mgr. Luděk Marousek – tel. 469 669 261, e-mail: l.marousek@sportovistechrudim.cz

PŘEJEME VŠEM NÁVŠTĚVNÍKŮM HEZKÝ DEN.


Důležitá telefonní čísla:

 • Hasiči: 150
 • Záchranná služba: 155
 • Policie: 158
 • Městská policie : 156
 • Tísňové volání/SOS: 112

Novinky
DDH se otevírá individuálním návštěvám
Dle usnesení vlády ze dne 18. 3. 2021 č. 299 oznamujeme, že je umožněno užívat Dětské dopravní hřiště v počtu nejvýše 2 osob, s výjimkou členů domácnosti. Rezervace na tel. 606281470, p. Černocký, provozní doba pondělí - pátek, 9.00 - 16.00 hod.
Skatepark se otevírá profi sportovcům
Dle usnesení vlády ze dne 18. 3. 2021 č. 299 oznamujeme, že je umožněno sportovat ve Skateparku Chrudim osobám se statusem profesionálního sportovce. Sportovec je povinen na vyzvání Městské policie předložit registrační průkaz, potvrzení sportovní asociace nebo jiné doklady o tomto statusu.
Uzávěrka sportovišť pokračuje
Na základě rozhodnutí Vlády ČR i nadále pokračuje uzávěrka všech sportovišť. Užití atletických a fotbalových ploch je možná pouze vrcholovým sportovcům na základě výjimky. Děkujeme za pochopení.
Uzavření sportovišť
Na základě rozhodnutí Vlády ČR se dnem 18. 12. 2020 uzavírá krytý plavecký bazén, sauna, zimní stadión a omezuje provoz skateparku. Děkujeme za pochopení.
Otevírání sportovišť
Na základě rozhodnutí Vlády ČR se dnem 3. 12. 2020 otevírá krytý bazén (s omezením počtu návštěvníků - max. 55), sauna (s omezením počtu návštěvníků - max. 20), skatepark (s omezením počtu návštěvníků - max. 50). Zimní stadion zůstává pro veřejnost uzavřen. Děkujeme za pochopení.
Dárková inspirace
Tip na originální dárek - nabízíme dárkové poukazy pro vstup na sportoviště. Více informací na stránce k dárkovým poukazům.
Prodej permanentek
Prodej permanentek do ukončení uzavírky Sportovních areálů vždy v pondělí / ve středu / v pátek od 12.00 do 15.00 hod. Prodej v jiném čase či na fakturu po předchozí dohodě s ekonomkou p. Odehnalovou (tel. 734 391 539).
Uzavření všech sportovišť
Z důvodu rozhodnutí Vlády ČR se dnem 22. 10. 2020 uzavírají veškerá sportoviště. Děkujeme za pochopení.
Uzavření krytého bazénu a sauny
Z důvodu vládního usnesení je od 9. 10. 2020 uzavřen krytý bazén a sauna. Děkujeme za pochopení.
Uzavření Zimního stadionu
Z důvodu vládního usnesení je do 18. 10. 2020 uzavřen Zimní stadion pro veřejné bruslení a hobby hokej. Děkujeme za pochopení.
Plavecká soutěž měst
Ve středu 30. září 2020 od 8.00 do 20.00 proběhne na krytém bazénu plavecká soutěž měst. Vstup zdarma, věk neomezen. Podrobnější informace na Facebooku Sportovních areálů.
Kurzy bruslení/podzim 2020

Kurzy bruslení pro děti od 5 let začátečníky i pokročilé začínají v neděli 18.10.2020.  8 lekcí /1000 Kč. Rezervace a případné dotazy na tapa@seznam.cz.Platba v hotovosti 18.10. před 1.lekcí ve vestibulu zimního stadionu v Chrudimi.

S sebou: nabroušené brusle, rukavice,  pokrývku hlavy, kartičku pojišťovny. Sledujte naše webové stránky www.krasochrudim.eu, kde  průběžně zveřejňujeme časy tréninků - záložka Tréninky - červeně Kurz.

 

 

Provoz koupaliště obnoven
Od soboty 12. 9. 2020 10.00 hod. obnovujeme dočasně provoz letního koupaliště. Z technických důvodů jsou možné pouze hotovostní platby, děkujeme za pochopení.
Provoz koupaliště ukončen
Letní koupaliště je uzavřeno. Děkujeme za přízeň.
Otevření skateparku
V pátek 4. 9. v 8.00 se poprvé otevře Skatepark Chrudim. Více informací na stránkách Skateparku.
Znovuotevření bazénu
Krytý plavecký bazén se po opravě otevírá 3. 9. v 6.00 hod.
Letní veřejné bruslení
V sobotu 15. 8. od 11.30 do 13.30 a v neděli 16. 8. od 13.00 do 15.00 proběhne veřejné bruslení na Zimním stadionu. Více informací na Facebooku SAMCH.
Léto s rádiem
Léto s rádiem proběhne na koupališti ve čtvrtek 13. 8. od 13.00 do 16.00 hod. Více informací na stránce Léto s rádiem.
Uzavření krytého bazénu
V srpnu 2020 proběhne oprava obkladů bazénu, z tohoto důvodu je od 3. 8. uzavřen. Znovuotevření bazénu je plánováno ke konci měsíce, podrobnější informace viz stránky bazénu
Sauna o prázdninách
O prázdninách sauna otevřena v úterý (16.00 - 18.00 muži, 18.00 - 20.00 společná,  16.00 - 20.00 bazén) a ve čtvrtek (16.00 - 18.00  ženy, 18.00 - 20.00 společná, 16.00 - 20.00 bazén). Podrobnější informace viz stránky sauny
Krytý bazén o prázdninách
V červenci v provozu krytý bazén přes letní koupaliště. V případě nepříznivého počasí (déšť, zima apod. ) + v úterý a ve čtvrtek krytý bazén otevřen samostatně. V srpnu krytý bazén uzavřen z důvodu opravy obkladů. Podrobnější informace viz stránky bazénu.
Otevření koupaliště
Letní koupaliště se otevírá 12. 6. 2020 v 12.00 hod.
Změna provozní doby sauny
Pro nedělní provoz společné sauny upravuje otevírací dobu na 14.30 - 21.00 hod. Děkujeme za pochopení.
Změna v otevření koupaliště
Původně ohlášené otevření letního koupaliště dne 8. 6. 2020 v 9.00 hod. se pro nepřízeň počasí odkládá.
Příměstský tábor
V letošním roce pořádat příměstský tábor nebudeme. 
Dopravní hřiště otevřeno dle běžného rozvrhu
Dětské dopravní hřiště je od 1. 6. 2020 opět otevřeno ve standardních časech, viz Provozní doba DDH.
Otevření bazénu, sauny, in-line plochy a koupaliště
Od 25. 5. otevíráme bazén a saunu pro denní návštěvy, od 26. 5. in-line plochu pro užití veřejností v každé úterý a od června bude k dispozici koupaliště (přesný datum upřesníme). Více informací na stránce "Koronavirus".
Otevření sportovní haly, zimního stadionu a haly pro stolní tenis
Od 11.5.2020 otevíráme sportovní halu, zimní stadionu (in-line bruslení) a halu pro stolní tenis k organizovanému sportování. Více informací na stránce "Koronavirus".
Otevření DDH
Od 14.4.2020 otevíráme dětské dopravní hřiště k individuálním návštěvám. Více informací na stránce "Koronavirus".
Otevření atletické dráhy
Od 8.4.2020 otevíráme venkovní sportoviště Atletického stadionu k individuálnímu sportování. Více informací na stránce "Koronavirus".
Uzavření sportovišť
Od 12. 3. 2020 platí v ČR nouzový stav. Dle nařízení jsou zavřená veškerá sportoviště. O změně vás bude informovat, více informací na stránce "Koronavirus". Děkujeme za pochopení.
Uzavření některých sportovišť
Na základě rozhodnutí Bezpečnostní rady státu od 11. 3. až do odvolání zavíráme krytý bazén, saunu a na zimním stadiónu rušíme veřejné bruslení a akce s účastí nad 100 osob. Více informací na stránce "Koronavirus". Děkujeme za pochopení. 
Vánoce 2019 / nový rok 2020
Všem minulým, stávajícím i budoucím návštěvníkům přejeme krásné svátky vánoční a úspěšný nový rok 2020. Provozní dobu o svátcích 2019 naleznete na stránkách plaveckého bazénu, sauny a zimního stadiónu.
Rozšíření provozní doby dopravního hřiště
Od dubna prodlužujeme provozní dobu dětského dopravního hřiště. Nově máme pro veřejnost otevřeno v úterý a ve čtvrtek od 14.00 do 18.00 hod. Podrobnější informace na stránce s provozní dobou dopravního hřiště.
Anketa

Chodíte s dětmi na dopravní hřiště?

Ano, už jsem letos byl/-a

 

62.8 %

Ano, chystám se

 

14.2 %

Ne, nemám s kým jít

 

10.9 %

Ne, hřiště mne nezajímá

 

12.1 %

celkem hlasů: 387

Předpověď počasí