Sportovní areály města Chrudim
V průhonech 503
537 03 Chrudim 3

tel.: 469 638 737
tel.: 469 669 260

Koronavirus. Omezení v provozu sportovišť

Na základě rozhodnutí Bezpečnostní rady státu se, z důvodu rizik spojených s výskytem koronaviru na území České republiky, od 11. 3. 2020 omezují sportovní, kulturní a společenské akce. Průběh uzavírání / otevírání sportovišť a popis souvisejících omezení níže: 

Otevření dětského dopravního hřiště otevřeno dle běžného rozvrhu

1. 6. 2020

Od 1. 6. 2020 lze opět začít využívat DDH ve standardních časech:

 • pondělí: 8.00 - 15.30
 • úterý: 8.00 - 18.00
 • středa: 8.00 - 15.30
 • čtvrtek: 8.00 - 18.00
 • pátek: 8.00 - 15.30
 • víkend + svátek: zavřeno

Blížší informace na Provozní doba DDH.

Otevření zimního stadionu / in-line bruslení pro individuální sportování

26. 5. 2020

Od 26. 5. 2020 lze opět začít využívat zimní stadion / in-line bruslení k individuálním sportům - prozatím v úterý od 14.00 do 17.00 hod.

Výše uvedené sportoviště otevíráme za dodržení těchto podmínek:

 • počet sportovců nesmí přesáhnout 300 účastníků,
 • vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána nejméně 2 metry,
 • u vstupu do sportovišť k dispozici dezinfekce.
 • využívání šaten a sprch je možné za splnění specifických podmínek:
  • co největší rozptýlení osob v šatnách, obsazovat vzdálené konce nebo skříňky zpřístupnit ob skříňku,
  • zajištění co největších možných odstupů ve sprchách,
  • dezinfekce rukou v šatně,
  • průběžná dekontaminace místa, kudy klienti prochází (pravidelný úklid a dezinfekce),
  • každodenní úklid a dezinfekce vnitřku skříněk během dne a po skončení provozu,
  • omezení času stráveného v šatně na nezbytné minimum.

Otevření krytého plaveckého bazénu a sauny

25. 5. 2020

Od 25. 5. 2020 lze opět začít využívat krytý plavecký bazén a saunu. Krytý plavecký bazén bude otevřen od 8.00 do 21.00 hod. (a dále dle rozvrhu), sauna bude otevřena od 13.00 do 21.00 hod. (a dále dle rozvrhu).

Výše uvedená sportoviště otevíráme za dodržení těchto podmínek:

 • povinná dezinfekce rukou před vstupem,
 • sauny nastaveny na min. 70 stupňů Celsia,
 • parní sauny mimo provoz,
 • snížená kapacita sauny - max. 25 osob,
 • snížená kapacita, aby byl dosažen 1,5 m rozestup ve všech prostorách včetně šaten, přímo v saunách min 4 m3 (hygienická norma je 2 m3) na zákazníka,
 • návštěvníci krytého bazénu jsou povinni nosit roušku, ev. jiný ochranný prostředek dýchacích cest, při jakémkoliv pohybu v zájmovém území vodní plochy, s výjimkou pobytu na podložce nebo lehátku, chůze k dosažení vstupu do vody za účelem koupání a vlastního koupání (rouška, ev. jiný ochranný prostředek dýchacích cest, se odkládá na podložce nebo lehátku). V případě pouhého pobytu při břehu vodní nádrže, např. z důvodu dohledu nad koupajícími se dětmi, je nutno roušku, ev. jiný ochranný prostředek dýchacích cest používat (s výjimkou osob osvobozených od této povinnosti, uvedených v aktuálně platném ustanovení MZ ze dne 30. 4. 2020),
 • v bazénu udržována hodnota volného chloru při horní hranici rozpětí daného vyhláškou č. 238/2011 Sb. (horní hranici nebude nepřekračována). Výjimkou jsou bazény, kde právě probíhá kurz plavání kojenců a batolat,
 • dezinfekce (+ papírové utěrky) ve všech prostorách,
 • zvýšená frekvence kontrol saun a dodržování opatření,
 • pravidelná dezinfekce dotykových míst (kliky, madla, úchyty, křesla, lehátka, stoly, skříňky, baterie, WC),
 • všechno prádlo dezinfikováno varem (prostěradla, ručníky, roušky),
 • dočasně jsou zrušeny saunové ceremoniály (zamezení víření vzduchu),
 • využívání šaten a sprch za splnění následujících podmínek:
  • co největší rozptýlení osob v šatnách, obsazovat vzdálené konce nebo skříňky zpřístupnit ob skříňku,
  • ve sprchách dodržovat co největší možné odstupy,
  • dezinfekce rukou v šatně,
  • průběžná dekontaminace míst, kudy prochází klienti (pravidelný úklid a dezinfekce),
  • každodenní úklid a dezinfekci vnitřku skříněk během dne a po skončení provozu,
  • omezení času stráveného v šatně na nezbytné minimum,
  • pravidelné větrání.

Otevření sportovní haly, zimního stadionu (in-line bruslení), haly pro stolní tenis

11. 5. 2020

Od 11. 5. 2020 lze opět začít využívat sportovní halu, zimní stadion (in-line bruslení) a halu pro stolní tenis k organizovaným sportům.

Výše uvedená sportoviště otevíráme za dodržení těchto podmínek:

 • počet sportovců nesmí přesáhnout 100 účastníků, včetně trenérů. Trenéři budou mít roušky, sportovci roušky mít nemusí,
 • šatny a sprchy zůstávají uzavřeny,
 • toalety otevřeny (po každém tréninku nebo utkání důsledná vydezinfikovány),
 • u vstupu do sportovišť k dispozici dezinfekce.

Otevření dětského dopravního hřiště

14. 4. 2020

Od 14. 4. 2020 lze opět začít využívat dětské dopravní hřiště (DDH) k individuálním návštěvám.

Otevíráme DDH za dodržení těchto podmínek:

 • provoz od 8:00 do 12:00, pondělí - pátek
 • bez možnosti využití sociálního zařízení a zázemí DDH
 • individuální (nekolektivní) návstěvy
 • dodržení minimálního odstupu dvou metrů od ostatních osob

V praxi změna omezení znamená, že lze užívat DDH společně v počtu max. dvou osob - s dodržením 2 m rozestupů vůči ostatním osobám (s výjimkou rodinných příslušníků). V případě porušení těchto podmínek budou hříšníci vykázáni z prostoru DDH v součinnosti s Městskou policií. Děkujeme za pochopení

Otevření venkovních sportovišť

8. 4. 2020

Od 8. 4. 2020 lze opět začít využívat venkovní sportoviště Atletického stadionu k individuálnímu sportování.

Otevíráme atletickou dráhu za dodržení těchto podmínek:

 • provoz od 8:00 do 18:00, pondělí - neděle
 • bez možnosti využití sociálního zařízení a šaten
 • individuální sportování
 • dodržení minimálního odstupu dvou metrů od ostatních osob (při sportování nemusíte mít roušku)
 • společně sportovat mohou nanejvýš dvě osoby

V praxi změna omezení znamená, že se lidé mohou věnovat sportům společně v počtu max. dvou osob - s dodržením 2 m rozestupů vůči ostatním osobám (s výjimkou rodinných příslušníků). V případě porušení těchto podmínek budou hříšníci vykázáni z prostoru Atletického stadionu v součinnosti s Městskou policií. Děkujeme za pochopení

Uzavření sportovišť

12. 3. 2020

Od 12. 3. 2020 platí v ČR nouzový stav. Dle nařízení až do odvolání zavíráme veškerá sportoviště. O změně vás bude informovat, děkujeme za pochopení.

Uzavření některých sportovišť

11. 3. 2020

Na základě rozhodnutí Bezpečnostní rady státu od 11. 3. až do odvolání zavíráme krytý bazén, saunu a na zimním stadiónu rušíme veřejné bruslení a akce s účastí nad 100 osob. Děkujeme za pochopení.


Novinky
Uzávěrka sportovišť pokračuje
Na základě rozhodnutí Vlády ČR i nadále pokračuje uzávěrka všech sportovišť. Užití atletických a fotbalových ploch je možná pouze vrcholovým sportovcům na základě výjimky. Děkujeme za pochopení.
Uzavření sportovišť
Na základě rozhodnutí Vlády ČR se dnem 18. 12. 2020 uzavírá krytý plavecký bazén, sauna, zimní stadión a omezuje provoz skateparku. Děkujeme za pochopení.
Otevírání sportovišť
Na základě rozhodnutí Vlády ČR se dnem 3. 12. 2020 otevírá krytý bazén (s omezením počtu návštěvníků - max. 55), sauna (s omezením počtu návštěvníků - max. 20), skatepark (s omezením počtu návštěvníků - max. 50). Zimní stadion zůstává pro veřejnost uzavřen. Děkujeme za pochopení.
Dárková inspirace
Tip na originální dárek - nabízíme dárkové poukazy pro vstup na sportoviště. Více informací na stránce k dárkovým poukazům.
Prodej permanentek
Prodej permanentek do ukončení uzavírky Sportovních areálů vždy v pondělí / ve středu / v pátek od 12.00 do 15.00 hod. Prodej v jiném čase či na fakturu po předchozí dohodě s ekonomkou p. Odehnalovou (tel. 734 391 539).
Uzavření všech sportovišť
Z důvodu rozhodnutí Vlády ČR se dnem 22. 10. 2020 uzavírají veškerá sportoviště. Děkujeme za pochopení.
Uzavření krytého bazénu a sauny
Z důvodu vládního usnesení je od 9. 10. 2020 uzavřen krytý bazén a sauna. Děkujeme za pochopení.
Uzavření Zimního stadionu
Z důvodu vládního usnesení je do 18. 10. 2020 uzavřen Zimní stadion pro veřejné bruslení a hobby hokej. Děkujeme za pochopení.
Plavecká soutěž měst
Ve středu 30. září 2020 od 8.00 do 20.00 proběhne na krytém bazénu plavecká soutěž měst. Vstup zdarma, věk neomezen. Podrobnější informace na Facebooku Sportovních areálů.
Kurzy bruslení/podzim 2020

Kurzy bruslení pro děti od 5 let začátečníky i pokročilé začínají v neděli 18.10.2020.  8 lekcí /1000 Kč. Rezervace a případné dotazy na tapa@seznam.cz.Platba v hotovosti 18.10. před 1.lekcí ve vestibulu zimního stadionu v Chrudimi.

S sebou: nabroušené brusle, rukavice,  pokrývku hlavy, kartičku pojišťovny. Sledujte naše webové stránky www.krasochrudim.eu, kde  průběžně zveřejňujeme časy tréninků - záložka Tréninky - červeně Kurz.

 

 

Provoz koupaliště obnoven
Od soboty 12. 9. 2020 10.00 hod. obnovujeme dočasně provoz letního koupaliště. Z technických důvodů jsou možné pouze hotovostní platby, děkujeme za pochopení.
Provoz koupaliště ukončen
Letní koupaliště je uzavřeno. Děkujeme za přízeň.
Otevření skateparku
V pátek 4. 9. v 8.00 se poprvé otevře Skatepark Chrudim. Více informací na stránkách Skateparku.
Znovuotevření bazénu
Krytý plavecký bazén se po opravě otevírá 3. 9. v 6.00 hod.
Letní veřejné bruslení
V sobotu 15. 8. od 11.30 do 13.30 a v neděli 16. 8. od 13.00 do 15.00 proběhne veřejné bruslení na Zimním stadionu. Více informací na Facebooku SAMCH.
Léto s rádiem
Léto s rádiem proběhne na koupališti ve čtvrtek 13. 8. od 13.00 do 16.00 hod. Více informací na stránce Léto s rádiem.
Uzavření krytého bazénu
V srpnu 2020 proběhne oprava obkladů bazénu, z tohoto důvodu je od 3. 8. uzavřen. Znovuotevření bazénu je plánováno ke konci měsíce, podrobnější informace viz stránky bazénu
Sauna o prázdninách
O prázdninách sauna otevřena v úterý (16.00 - 18.00 muži, 18.00 - 20.00 společná,  16.00 - 20.00 bazén) a ve čtvrtek (16.00 - 18.00  ženy, 18.00 - 20.00 společná, 16.00 - 20.00 bazén). Podrobnější informace viz stránky sauny
Krytý bazén o prázdninách
V červenci v provozu krytý bazén přes letní koupaliště. V případě nepříznivého počasí (déšť, zima apod. ) + v úterý a ve čtvrtek krytý bazén otevřen samostatně. V srpnu krytý bazén uzavřen z důvodu opravy obkladů. Podrobnější informace viz stránky bazénu.
Otevření koupaliště
Letní koupaliště se otevírá 12. 6. 2020 v 12.00 hod.
Změna provozní doby sauny
Pro nedělní provoz společné sauny upravuje otevírací dobu na 14.30 - 21.00 hod. Děkujeme za pochopení.
Změna v otevření koupaliště
Původně ohlášené otevření letního koupaliště dne 8. 6. 2020 v 9.00 hod. se pro nepřízeň počasí odkládá.
Příměstský tábor
V letošním roce pořádat příměstský tábor nebudeme. 
Dopravní hřiště otevřeno dle běžného rozvrhu
Dětské dopravní hřiště je od 1. 6. 2020 opět otevřeno ve standardních časech, viz Provozní doba DDH.
Otevření bazénu, sauny, in-line plochy a koupaliště
Od 25. 5. otevíráme bazén a saunu pro denní návštěvy, od 26. 5. in-line plochu pro užití veřejností v každé úterý a od června bude k dispozici koupaliště (přesný datum upřesníme). Více informací na stránce "Koronavirus".
Otevření sportovní haly, zimního stadionu a haly pro stolní tenis
Od 11.5.2020 otevíráme sportovní halu, zimní stadionu (in-line bruslení) a halu pro stolní tenis k organizovanému sportování. Více informací na stránce "Koronavirus".
Otevření DDH
Od 14.4.2020 otevíráme dětské dopravní hřiště k individuálním návštěvám. Více informací na stránce "Koronavirus".
Otevření atletické dráhy
Od 8.4.2020 otevíráme venkovní sportoviště Atletického stadionu k individuálnímu sportování. Více informací na stránce "Koronavirus".
Uzavření sportovišť
Od 12. 3. 2020 platí v ČR nouzový stav. Dle nařízení jsou zavřená veškerá sportoviště. O změně vás bude informovat, více informací na stránce "Koronavirus". Děkujeme za pochopení.
Uzavření některých sportovišť
Na základě rozhodnutí Bezpečnostní rady státu od 11. 3. až do odvolání zavíráme krytý bazén, saunu a na zimním stadiónu rušíme veřejné bruslení a akce s účastí nad 100 osob. Více informací na stránce "Koronavirus". Děkujeme za pochopení. 
Vánoce 2019 / nový rok 2020
Všem minulým, stávajícím i budoucím návštěvníkům přejeme krásné svátky vánoční a úspěšný nový rok 2020. Provozní dobu o svátcích 2019 naleznete na stránkách plaveckého bazénu, sauny a zimního stadiónu.
Rozšíření provozní doby dopravního hřiště
Od dubna prodlužujeme provozní dobu dětského dopravního hřiště. Nově máme pro veřejnost otevřeno v úterý a ve čtvrtek od 14.00 do 18.00 hod. Podrobnější informace na stránce s provozní dobou dopravního hřiště.
Anketa

Chodíte s dětmi na dopravní hřiště?

Ano, už jsem letos byl/-a

 

62.1 %

Ano, chystám se

 

15.3 %

Ne, nemám s kým jít

 

10.7 %

Ne, hřiště mne nezajímá

 

11.9 %

celkem hlasů: 327

Předpověď počasí